O FIRMIE

Główną strategią działania firmy Fincom Sp. z o.o. jest wdrożenie, sprzedaż oraz dalsze rozwijanie e-usługi o nazwie Telesys na bazie zakupionych wyników prac badawczo – rozwojowych. Nowa usługa Telesys świadczona będzie w oparciu o innowacyjny system informatyczny pozwalający na dokonywanie płatności webowych z wykorzystaniem karty kredytowej przy wykorzystaniu technologii OCR (Optical Character Recognition - Optyczne Rozpoznawanie Znaków) polegającej na sczytaniu wymaganych informacji bezpośrednio z karty kredytowej, zamiast ręcznego wpisywania danych na klawiaturze.

 

Szeroki zakres naszej oferty obejmuje również prace programistyczne, tworzenie platform, kursów e-learningowych, samodzielnych systemów informatycznych i ich elementów, obsługę stron www, modernizację i rozbudowę istniejących systemów: sklepy internetowe, platformy, serwisy, opieka informatyczna, grafiki i animacje do systemów.

O PROJEKCIE

Zealizowany Projekt opiera się głównie na zakupie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ulepszania metod zabezpieczeń przesyłanych danych, a dzięki temu rozbudowaniu i wdrożeniu nowej, innowacyjnej e-usługi Telesys polegającej na dokonywaniu płatności webowych z wykorzystaniem karty kredytowej przy wykorzystaniu technologii OCR. Podstawową potrzebą firmy Fincom jest udoskonalenie zakupionych rozwiązań i wdrożenie ich na rynek polski, jak i zagraniczny.

 

Dzięki realizacji Projektu zakupione zostaną moduły informatyczne, które zostaną połączone z posiadanymi rozwiązaniami, co w rezultacie umożliwi zaoferowanie na rynku innowacyjnej, rozbudowanej funkcjonalnie i odpowiadającej na zapotrzebowanie rynkowe e-usługi.

 

Projekt w całości i na każdej płaszczyźnie oparty jest o nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne. Najważniejsze aspekty to:

  • - wdrażane wyniki prac badawczo – rozwojowych (B+R) to autorskie rozwiązania informatyczne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • - wdrażana nowa usługa to usługa świadczona w sieci w oparciu o TIK;
  • - planowane zakupy to w przeważającej części wartości niematerialne i prawne dotyczące oprogramowania.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Nasz formularz ułatwi Ci kontakt z nami.
Wystąpił problem podczas sprawdzania poprawności formularza.
Czas połączenia z serwerem wygasł!
Wysłano pomyślnie!!
ZnajdŹ nas na mapie